BHV

De medewerkers krijgen ook geregeld een cursus bedrijfshulpverlening. Naast theorie moet er ook in de praktijk geoefend worden.